PSM tự hào là "GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SẢN XUẤT HÀNG ĐẦU CHO DỆT MAY - DA GIÀY".

Về chúng tôi

Mục đích tồn tại

Hoài bão

Sứ mạng

Giá trị cốt lõi

Về lo lắng của bạn

Quá tải công việc thủ công

Quản lý chưa đồng bộ

Giao hàng trễ hẹn

Cần cải thiện năng suất

Về sản phẩm

Phần mềm may

 • Quản lý nghiên cứu và phát triển

 • Quản lý đơn hàng

 • Quản lý kế hoạch (cắt, may, in, thêu, ủi, đóng gói)

 • Quản lý sản xuất (cắt, may, in, thêu, ủi, đóng gói)

 • Quản lý phụ liệu

 • Quản lý nguyên liệu

 • Quản lý thành phẩm

 • Quản lý mua hàng

 • Quản lý kho

phần mềm dệt

 • Quản lý nghiên cứu và phát triển

 • Quản lý đơn hàng

 • Quản lý kế hoạch (beam, hồ, dệt, sấy, kiểm)

 • Quản lý sản xuất (beam, hồ, dệt, sấy, kiểm)

 • Quản lý sợi

 • Quản lý thành phẩm mộc

 • Quản lý mua hàng

 • Quản lý kho

phần mềm giày

 • Quản lý nghiên cứu và phát triển

 • Quản lý đơn hàng

 • Quản lý kế hoạch giày (chặt, may, cao su, đế, gò)

 • Quản lý sản xuất (chặt, may, cao su, đế, gò)

 • Quản lý nguyên vật liệu

 • Quản lý thành phẩm

 • Quản lý mua hàng

 • Quản lý kho

Về chi phí


liên hệ

VND/12 tháng

Phần mềm quản lý sản xuất tinh gọn

 • Chức năng cơ bản

 • Triển khai 2 tuần

 • Hỗ trợ tư vấn

 • 10 người dùng

.

Phổ biến!

liên hệ

VND/12 tháng

Phần mềm quản lý sản xuất tiêu chuẩn

 • Chức năng tiêu chuẩn

 • Triển khai 1 tháng

 • Hỗ trợ tư vấn

 • 15 người dùng

.


liên hệ

VND/12 tháng

Phần mềm quản lý sản xuất nâng cao

 • Đầy đủ chức năng

 • Triển khai 2 tháng

 • Hỗ trợ tư vấn

 • 50 người dùng

.


Liên hệ ngay!


Gói giải pháp theo đặc thù quản lý nhà máy

 • Đầy đủ chức năng

 • Triển khai 3-6 tháng

 • Hỗ trợ tư vấn

 • Không giới hạn người dùng

Về dự án tiêu biểu

Về khách hàng

Liên hệ

 • Nhà sáng lập: Nguyễn Khánh Hưng. Điện thoại: 0909016515. Email: hung.nguyen@psmvn.com

 • Giám đốc: Trần Lê Bảo Trọng. Điện thoại: 0363773856. Email: trong.tran@psmvn.com

Địa chỉ: Công ty TNHH PSM Toàn Cầu - 103 đường số 7, Khu dân cư Cityland Center Hills, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.